Monthly Archives: maj 2017


Kredyt mieszkaniowy na kupno mieszkania

Pojęcie kredytu mieszkaniowego i hipotecznego używane są często zamiennie. Jednak nie do końca oznaczają to samo. Kredyt hipoteczny ma szersze spektrum przeznaczenia, poczynając od kredytów na zakup nieruchomości poprzez konsolidacyjne i na nieruchomości komercyjne. Jest to kredyt celowy z zabezpieczeniem w postaci hipoteki. Kredyt mieszkaniowy możemy przeznaczyć jedynie na zakup lokalu mieszkalnego, domu, działki budowlanej lub budowę domu. Nie zakupimy za środki z niego uzyskane ziemi rolnej lub samochodu. Zatem jego przeznaczenie ma znacznie węższy zakres. Otrzymane pieniądze przelewane są na konto kredytobiorcy lub sprzedającego.

Dla kogo kredyt mieszkaniowy?

Kredyt mieszkaniowy może otrzymać każda osoba, która ukończyła 18 lat i w chwili jego spłacania nie przekroczy 70 roku życia oraz posiada zdolność kredytową. Przyszły kredytobiorca musi posiadać stałe źródło dochodów. Banki przeważnie akceptują wiele źródeł, w tym umowy o pracę, cywilno-prawne, kontrakty okresowe, renty czy dochody z wynajmu nieruchomości. Jeśli posiadamy dochody z innych stosunków prawnych warto zapytać instytucję finansową o możliwość ich uznania.

Od czego zacząć?

Przyznanie takiego kredytu rozpoczyna się od rozmowy z doradcą, na której zostaną ustalone wstępne warunki umowy. Wtedy dowiemy się także jakie są niezbędne dokumenty wymagane przez bank. Następnie zostanie oceniona nasza zdolność kredytowa. Po złożeniu wszystkich dokumentów podejmowana jest decyzja odnośnie przyznania lub odmowy środków. Jeżeli podanie rozpatrzone jest pozytywnie możemy podpisać umowę.

Wypłata środków

Wypłata środków z kredytu mieszkaniowego odbywa się: na rynku wtórnym- na podstawie aktu notarialnego, albo na podstawie umowy przedwstępnej z deweloperem (rynek pierwotny). Może być dokonana w całości lub w transzach. Warunkiem mogą być tutaj postępy prac na budowie lub dostarczenie kolejnych dokumentów.

Zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego

Zabezpieczenie zobowiązania stanowi wpis hipoteki do Księgi Wieczystej. Przy dopiero powstających mieszkaniach, gdzie nie ma jeszcze założonej Księgi Wieczystej kredyt jest ubezpieczony i może mieć wyższą marżę. Jest to zapłata dla banku za ponoszone ryzyko. Wszystkie koszty związane z ubezpieczeniem ponosi z reguły kredytobiorca.

Wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego

Okres spłaty tego typu zobowiązania jest długi i może wynosić nawet 40 lat. Im dłużej chcemy spłacać zobowiązanie, tym raty będą niższe jednak w sumie zapłacimy więcej. Przy wcześniejszej spłacie zobowiązania, szczególnie na początku możemy spodziewać się konieczności wniesienia opłaty z tego tytułu. Jeżeli jednak raty są za wysokie, gdyż przeceniliśmy swoje możliwości finansowe możemy starać się o przedłużenie okresu kredytowania. Jednak nie może być on dłuższy niż maksymalny dostępny w danym banku.

Dostępne opcje

Kredyt mieszkaniowy możemy zaciągnąć również w walucie obcej. Jednak zgodnie z najnowszymi regulacjami jedynie jeśli większa część naszych dochodów jest w niej uzyskiwana. Ma to zabezpieczyć kredytobiorców przed ogromnym ryzykiem związanym z wahaniami kursów walut.

Na co zwrócić uwagę?

Umowę kredytową powinniśmy wybierać rozsądnie, gdyż jest to zobowiązanie na długie lata. Warto wziąć tutaj pod uwagę oprocentowanie, wysokość prowizji, walutę, możliwe zabezpieczenia dla banku, powiązanie z innymi produktami, wysokość wkładu własnego i okres możliwej spłaty. Zadanie to z pewnością umożliwi porównywarka kredytowa. Po ustawieniu celu, wysokości kredytu, okresu jego spłaty zobaczymy jaką ratę i jakie koszty będziemy musieli ponieść. Korzyściami kredytu mieszkaniowego jest długi okres spłaty, możliwość wyboru waluty oraz formy spłaty rat (raty malejące lub stałe).

Kredyt hipoteczny na budowę domu

Kredyt na budowę domu i kredyt hipoteczny to nie to samo. Oba z nich pozwalają zastać właścicielami, jednak różnią się stopniem złożoności oraz sposobem wypłat pieniędzy. Formalności związane z kredytem hipotecznym polegają na dostarczeniu niezbędnych dokumentów do banku, takich jak między innymi zaświadczenie o dochodach, polisy ubezpieczeniowej czy dowodu osobistego. Po spełnieniu całej procedury formalnej, instytucja finansowa rozpatruje złożony wniosek w ciągu kilku tygodni. Następnie wypłaca środki i czeka jedynie na spłatę comiesięcznych rat. Czytaj więcej