Author Archives: agnieszka


Jakie ubezpieczenie wybrać do kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to długoletnie zobowiązanie, w trakcie którego spłaty mogą wydarzyć się różne, nieprzewidziane sytuacje. Ubezpieczenie może zabezpieczyć spłatę rat, kiedy nasza płynność finansowa zostanie zachwiana. Na jakie warto się zdecydować? Czytaj więcej

Kredyt mieszkaniowy na kupno mieszkania

Pojęcie kredytu mieszkaniowego i hipotecznego używane są często zamiennie. Jednak nie do końca oznaczają to samo. Kredyt hipoteczny ma szersze spektrum przeznaczenia, poczynając od kredytów na zakup nieruchomości poprzez konsolidacyjne i na nieruchomości komercyjne. Jest to kredyt celowy z zabezpieczeniem w postaci hipoteki. Kredyt mieszkaniowy możemy przeznaczyć jedynie na zakup lokalu mieszkalnego, domu, działki budowlanej lub budowę domu. Nie zakupimy za środki z niego uzyskane ziemi rolnej lub samochodu. Zatem jego przeznaczenie ma znacznie węższy zakres. Otrzymane pieniądze przelewane są na konto kredytobiorcy lub sprzedającego.

Dla kogo kredyt mieszkaniowy?

Kredyt mieszkaniowy może otrzymać każda osoba, która ukończyła 18 lat i w chwili jego spłacania nie przekroczy 70 roku życia oraz posiada zdolność kredytową. Przyszły kredytobiorca musi posiadać stałe źródło dochodów. Banki przeważnie akceptują wiele źródeł, w tym umowy o pracę, cywilno-prawne, kontrakty okresowe, renty czy dochody z wynajmu nieruchomości. Jeśli posiadamy dochody z innych stosunków prawnych warto zapytać instytucję finansową o możliwość ich uznania.

Od czego zacząć?

Przyznanie takiego kredytu rozpoczyna się od rozmowy z doradcą, na której zostaną ustalone wstępne warunki umowy. Wtedy dowiemy się także jakie są niezbędne dokumenty wymagane przez bank. Następnie zostanie oceniona nasza zdolność kredytowa. Po złożeniu wszystkich dokumentów podejmowana jest decyzja odnośnie przyznania lub odmowy środków. Jeżeli podanie rozpatrzone jest pozytywnie możemy podpisać umowę.

Wypłata środków

Wypłata środków z kredytu mieszkaniowego odbywa się: na rynku wtórnym- na podstawie aktu notarialnego, albo na podstawie umowy przedwstępnej z deweloperem (rynek pierwotny). Może być dokonana w całości lub w transzach. Warunkiem mogą być tutaj postępy prac na budowie lub dostarczenie kolejnych dokumentów.

Zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego

Zabezpieczenie zobowiązania stanowi wpis hipoteki do Księgi Wieczystej. Przy dopiero powstających mieszkaniach, gdzie nie ma jeszcze założonej Księgi Wieczystej kredyt jest ubezpieczony i może mieć wyższą marżę. Jest to zapłata dla banku za ponoszone ryzyko. Wszystkie koszty związane z ubezpieczeniem ponosi z reguły kredytobiorca.

Wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego

Okres spłaty tego typu zobowiązania jest długi i może wynosić nawet 40 lat. Im dłużej chcemy spłacać zobowiązanie, tym raty będą niższe jednak w sumie zapłacimy więcej. Przy wcześniejszej spłacie zobowiązania, szczególnie na początku możemy spodziewać się konieczności wniesienia opłaty z tego tytułu. Jeżeli jednak raty są za wysokie, gdyż przeceniliśmy swoje możliwości finansowe możemy starać się o przedłużenie okresu kredytowania. Jednak nie może być on dłuższy niż maksymalny dostępny w danym banku.

Dostępne opcje

Kredyt mieszkaniowy możemy zaciągnąć również w walucie obcej. Jednak zgodnie z najnowszymi regulacjami jedynie jeśli większa część naszych dochodów jest w niej uzyskiwana. Ma to zabezpieczyć kredytobiorców przed ogromnym ryzykiem związanym z wahaniami kursów walut.

Na co zwrócić uwagę?

Umowę kredytową powinniśmy wybierać rozsądnie, gdyż jest to zobowiązanie na długie lata. Warto wziąć tutaj pod uwagę oprocentowanie, wysokość prowizji, walutę, możliwe zabezpieczenia dla banku, powiązanie z innymi produktami, wysokość wkładu własnego i okres możliwej spłaty. Zadanie to z pewnością umożliwi porównywarka kredytowa. Po ustawieniu celu, wysokości kredytu, okresu jego spłaty zobaczymy jaką ratę i jakie koszty będziemy musieli ponieść. Korzyściami kredytu mieszkaniowego jest długi okres spłaty, możliwość wyboru waluty oraz formy spłaty rat (raty malejące lub stałe).

Kredyt hipoteczny na budowę domu

Kredyt na budowę domu i kredyt hipoteczny to nie to samo. Oba z nich pozwalają zastać właścicielami, jednak różnią się stopniem złożoności oraz sposobem wypłat pieniędzy. Formalności związane z kredytem hipotecznym polegają na dostarczeniu niezbędnych dokumentów do banku, takich jak między innymi zaświadczenie o dochodach, polisy ubezpieczeniowej czy dowodu osobistego. Po spełnieniu całej procedury formalnej, instytucja finansowa rozpatruje złożony wniosek w ciągu kilku tygodni. Następnie wypłaca środki i czeka jedynie na spłatę comiesięcznych rat. Czytaj więcej

Kredyt hipoteczny – jakie opłaty się z nim wiążą?

Biorąc kredyt hipoteczny musimy przygotować swój portfel na wiele wydatków. Poza koniecznością spłaty kapitału i odsetek napotkamy także sporą ilość opłat dodatkowych. Ustalane są one indywidualnie przez banki. Wszystkie muszą zostać wymienione w tabeli opłat i prowizji dołączonej do umowy kredytowej. Czytaj więcej

Jakie są koszty kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na lata. Przy podpisywaniu umowy warto zatem dobrze się zastanowić i sprawdzić wszystkie opłaty. Nawet niewielkie sumy płacone przez 15 czy 30 lat dadzą pokaźną kwotę. Co zatem składa się na comiesięczną ratę, że jest ona aż tak wysoka? Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych kosztów, które ponosimy przy spłacie. Czytaj więcej

Jak wybrać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na lata. Comiesięczne raty stanowią z reguły największy wydatek w domowym budżecie. Po przeliczeniu wszystkich warunków umowy kredytowej często okazuje się, że reklamowana oferta promocyjna może wcale taką nie być. Dobrze wybrany kredyt hipoteczny to oszczędność nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Spłacając zobowiązanie tego typu oddajemy bankowi nie tylko pożyczone środki, ale również pokrywamy wiele związanych z nim opłat.

Od czego zacząć wybieranie kredytu hipotecznego?

Aby w ogóle myśleć o kredycie hipotecznym w jakiejkolwiek instytucji finansowej musimy zadbać o odpowiednie przygotowanie. Niezbędne jest zdobycie środków na wkład własny. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Nadzoru Finansowego, od stycznia 2017 roku musi on wynieść co najmniej 20% wartości nieruchomości. Jeżeli nie posiadamy takiej kwoty, bank udzieli kredytu jedynie przy odpowiednim ubezpieczeniu lub zabezpieczeniu. Przy czym koszty ubezpieczenia niskiego wkładu własnego są z reguły wysokie. Niemniej kredytobiorca i tak bezwzględnie musi wnieść nie mniej niż 10% wartości nieruchomości. Jeżeli mamy już odpowiedni wkład własny, możemy przystąpić do szukania odpowiedniej oferty.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Podstawowym parametrem, na który zwracamy uwagę w pierwej kolejności jest oprocentowanie. Składa się ono ze stawki WIBOR oraz marży banku. Pierwszy ze składników jest oprocentowaniem, po którym banki udzielają pożyczek innym bankom. Na ich wynik ma wpływ zmiana stóp procentowych dokonywana przez Radę Polityki Pieniężnej. W chwili obecnej wysokość stóp utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie- poniżej 2%. Podstawą w kredytach może być WIBOR 3-, 6- lub 12-miesięczny. Marża jest z kolei ustalana przez każdego kredytodawcę i jest stała w całym okresie trwania umowy. Na jej wysokość może mieć wpływ długość okresu kredytowania oraz kwota zaciąganej pożyczki. Często istnieje opcja jej obniżenia poprzez skorzystanie z dodatkowych produktów instytucji finansowej.

Prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego

Oprócz oprocentowania banki doliczają szereg innych koniecznych do poniesienia wydatków. Prowizja to opłata za udzielenie kredytu i liczona jest od jego kwoty. Jej wysokość waha się w granicach od 0% do nawet 5%. W zależności od kredytodawcy uiszczana jest z góry gotówką przed uruchomieniem kredytu lub doliczana do comiesięcznych rat.

Pozostałe opłaty i prowizje

Przed wyborem oferty powinniśmy dokładnie przejrzeć tabelę opłat i prowizji. Często bowiem będziemy musieli płacić za dodatkowe usługi. Banki wymagają dobrego zabezpieczenia swoich interesów. Pobierają opłaty za sporządzenie aneksu, wcześniejszą spłatę, czy wysłanie SMS-a z przypomnieniem o zaległej racie. Przy czym te koszty różnią się u poszczególnych instytucji. Nawet niewielkie opłaty na przestrzeni lat wygenerują znaczne sumy. Dlatego przed podpisaniem umowy sprawdźmy za co przyjdzie nam płacić.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu hipotecznego?

Przejrzenie wszystkich ofert dostępnych na rynku jest bardzo czasochłonne. Tutaj poszukiwania z pewnością ułatwią porównywarki kredytów hipotecznych. Dzięki nim na jednej stronie zgromadzonych jest wiele ofert banków. Możemy swobodnie dobierać wysokość interesującego kredytu i okres jego spłaty, a system sam wyliczy miesięczną ratę. To duże ułatwienie oraz sposób na sprawne porównanie wielu produktów.

Pamiętajmy jednak, że biorąc kredyt w instytucji finansowej, z której usług korzystamy wiele lat możemy liczyć na jakieś upusty, bądź będziemy mieli dla niej większą wiarygodność kredytową. Zawsze istnieje również możliwość porozmawiania z doradcą. Najważniejszą jednak zasadą jest dokładne czytanie umowy i zapoznanie się ze wszystkimi opłatami i prowizjami. Tylko w ten sposób możemy mieć pewność co do słuszności wyboru.