Ile wynosi wkład własny? Co może nim być?

Ile wynosi wkład własny?

Od kilku lat wkład własny jest obowiązkowym elementem przy kredycie hipotecznym. Jest on decydującym czynnikiem przy przyznaniu kredytu, a także pozwala bankowi zweryfikować naszą zdolność do spłaty kredytu. Czym dokładnie jest wkład własny? Co nim może być? Jak wysoki musi być wkład własny? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Wkład własny – co to jest? 

Zanim przejdziemy do konkretnych informacji związanych z wkładem własnym, na początek chcemy w skrócie wyjaśnić jego istotę. Przede wszystkim wkład własny to kapitał, który musimy posiadać, żeby wnioskować o kredyt hipoteczny. Kapitał ten jest udziałem kredytobiorcy w inwestycji finansowanej przez bank. Innymi słowami jest to suma kosztów własnych poniesionych na sfinansowanie zakupu nieruchomości. Wkład własny jest wyrażony w postaci procentowej.

Warto tutaj też wspomnieć o wskaźniku Ltv, który określa poziom wkładu własnego. Ltv to skrót od angielskich słów Loan to value, oznaczający stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości. 

Wkład własny – ile wynosił?

Jeszcze do 2014 roku dopuszczalne były kredyty bez wkładu własnego. Co ciekawe, istniały również kredyty powyżej wartości nieruchomości, które np. w 110% pokrywały jej wartość. 

Podobne praktyki zwiększały jednak ryzyko kryzysu, dlatego Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się narzucić bankom stopniowe podwyższanie wymogów w odniesieniu do wkładu własnego. Mowa tutaj o Rekomendacji “S”, zgodnie z którą od 2014 roku wkład własny rósł o 5 punktów procentowych rocznie, aż uzyskał poziom 20%. Czyli w 2014 roku wynosił 5%, 2015 roku – 10%, 2016 roku – 15%. Poziom 20% wymagany jest od 1 stycznia 2017 roku i obowiązuje również w 2019 roku. Można zauważyć, że udział własny do kredytu hipotecznego mocno zróżnicował oferty banków. 

Czy zawsze musimy mieć 20% wkładu własnego?

Okazuje się, że mimo wymaganego wkładu własnego w wysokości 20%, dostępne są także oferty kredytu hipotecznego z wkładem własnym w wysokości 10%, bądź bez wkładu własnego. Jak to możliwe?

Przy wkładzie własnym w wysokości 10%, pozostała część jest ubezpieczona tak zwanym ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. To oznacza, że pomimo iż nie posiadamy udziału własnego w wysokości 20%, to płacimy go ubezpieczeniem wymaganym przez bank. Dla banku jest to dodatkowe zabezpieczenie. 

Warto jednak przemyśleć to rozwiązanie. Przykładowo, jeżeli zdecydujemy się na kredyt w banku, w którym wskaźnik Ltv wynosi 90% (tu wymaganym wkładem własnym jest 10% wartości nieruchomości) nasze zadłużenie jest większe niż przy wkładzie własnym wynoszącym 20%. A to oznacza, że im większy wkład własny, tym lepsze warunki kredytu możemy wynegocjować. Dlatego, zanim zdecydujemy się na niższy wkład własny, powinniśmy porównać oferty kredytów z wyższym wkładem. Może okazać się, że kredyt hipoteczny z wyższym wkładem własnym będzie dla nas korzystniejszy.

W 2019 roku wkład własny w wysokości 10% dają możliwość następujące banki: PKO BP, Bank Pekao SA, Alior Bank, Getin Bank, Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK), Bank Millennium, Bank BPS. W mBanku wkład własny również może wynieść 10%, ale oceniany jest on indywidualnie, a wartość uzyskanego kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nieruchomości.

Do końca 2018 roku dzięki rządowemu programowi MdM (Mieszkanie dla Młodych) można było również zaciągnąć kredyt hipoteczny bez wkładu własnego, początkowo na nieruchomość z rynku pierwotnego, później program rozszerzono o rynek wtórny. Osoby, które skorzystały z niego, nie musiały martwić się wkładem własnym, gdyż ten był dofinansowany przez budżet państwa. Jednak pula środków na ten program skończyła się i nie ma już możliwości wzięcia udziału w tym programie.

Co może być wkładem własnym?

Wkładem własnym zazwyczaj jest gotówka wnoszona na poczet całej inwestycji. Jednak oprócz gotówki, dopuszczalne są również inne formy wkładu własnego akceptowane przez bank, takie jak:

  • wartość rynkowa działki, na której zostanie zbudowany dom,
  • działka budowlana lub rolna, nabyta w formie darowizny,
  • wypłata z książeczki mieszkaniowej,
  • udostępnienie innej nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego,
  • zadatek wpłacony deweloperowi,
  • dotychczas poniesione wydatki np. na fundamenty domu, zakupione materiały budowlane.

Niektóre banki za wkład własny uważają zakup nieruchomości po cenie niższej, niż wynosi cena rynkowa. W tym przypadku środki liczone do wniesienia będą liczone od niższej wartości, czyli wartości transakcyjnej (wartość, po jakiej dokonaliśmy zakupu transakcji). A to oznacza, że wycena nieruchomości ma wpływ na wysokość wkładu własnego.

Wkład własny – jak udokumentować

Wpłaciliśmy wkład własny, a teraz chcemy zaświadczyć bankowi, że tak faktycznie było. Jak tego dokonać? Udokumentowanie wkładu własnego może odbyć się w trzech formach: potwierdzenia przelewu, faktury lub oświadczenia stron w akcie notarialnym. 

Potwierdzenie przelewu możemy przedstawić wtedy, gdy przelaliśmy środki na konto sprzedającego mieszkanie lub dewelopera. Ważnym elementem jest, aby tytuł przelewu zawierał informację o celu transferu środków. Okazanie potwierdzenia przelewu powinno wystarczyć do uruchomienia kredytu hipotecznego. 

W przypadku udokumentowania wniesionego wkładu własnego fakturą zakupu należy pamiętać, że musi ona zawierać dane osobowe kredytobiorcy, a także powinna mieć status faktury opłaconej. 

Ostatnią formą jest oświadczenie podpisane przez strony umowy, które musi znaleźć się w akcie notarialnym. Jeżeli kwoty zawarte w oświadczeniu są zbyt wysokie, to banki mogą podwyższyć wkład własny.

Zanim zdecydujemy się na kredyt hipoteczny, warto przeanalizować nasz budżet. To od niego zależy, czy będzie możliwe sfinansowanie wkładu własnego w określonej wysokości. Jeżeli nie wykażemy odpowiedniego wkładu własnego, nasz wniosek zostanie odrzucony. A tego nie chcemy! Wtedy warto skorzystać z innych form wkładu własnego akceptowanych przez bank niż gotówka. Nie zapominajmy również, że im wyższy wkład własny, tym lepsze warunki kredytu otrzymamy np. w postaci niższej marży.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*