Jakie są koszty kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na lata. Przy podpisywaniu umowy warto zatem dobrze się zastanowić i sprawdzić wszystkie opłaty. Nawet niewielkie sumy płacone przez 15 czy 30 lat dadzą pokaźną kwotę. Co zatem składa się na comiesięczną ratę, że jest ona aż tak wysoka? Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych kosztów, które ponosimy przy spłacie.

Do najważniejszych kosztów kredytu hipotecznego możemy zaliczyć:

1. Oprocentowanie. To najważniejszy parametr każdego kredytu. Jest liczone w skali roku i składa się z dwóch części:

  • stawka WIBOR- część zmienna oprocentowania, która jest ustalana przez Bank Centralny; na jego wysokość nie ma wpływu ani bank ani tym bardziej kredytobiorca; obniżenie WIBOR-u powoduje zmniejszenie oprocentowania kredytu; najczęściej przy kredytach stosuje się stawkę WIBOR 3-, 6- lub 12
  • marża- to stała część stopy procentowej; jej wysokość ustalana jest przez bank i zależy w głównej mierze od wysokości zaciąganego zobowiązania, długości jego spłaty oraz naszej wiarygodności kredytowej; często można ją obniżyć decydując się na dodatkowe produkty banku.

2. Prowizja. Jest opłatą pobieraną przez bank za udzielenie kredytu i zależy od kwoty zaciąganego zobowiązania. Często pojawiają się oferty z prowizją od 0%. W zależności od banku może być wymagane wniesienie jej gotówką przed podpisaniem umowy lub będzie doliczona w częściach do comiesięcznych rat.

3. Ubezpieczenie. Podstawę przyznania kredytu hipotecznego stanowi ubezpieczenie pomostowe. Jest zabezpieczeniem dla banku do czasu uzyskania wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Średnio trwa kilka miesięcy, jednak może potrwać dłużej lub krócej, wszystko zależy od sądu dokonującego zapisu. Przez cały ten okres bank pobiera comiesięczne opłaty z tytułu zabezpieczenia swoich interesów.

Formy wymaganych zabezpieczeń dla banku są bardzo zróżnicowane. Do podstawowych należy z pewnością ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Poza tym koniecznością może stać się ubezpieczenie na życie kredytobiorcy lub od utraty pracy.

4. Rodzaj raty kredytu hipotecznego. Spłatę zobowiązania możemy wybrać w dwóch formach: raty malejące i stałe. Każda rata kredytu hipotecznego składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Dla rat malejących cały czas spłacamy taką samą część kapitałową oraz coraz mniejszą część odsetkową. Regulując szybciej kapitał zmniejszamy jednocześnie wysokość naliczonych odsetek, gdyż powstają one od niższego kapitału. Raty równe to spłata w pierwszej kolejności odsetek, a dopiero potem części kapitałowej. Wybór rodzaju rat wpływa zatem znacząco na ich wysokość.

5. Długość spłaty kredytu hipotecznego. Krótszy okres spłaty, to niższe koszty. Dłuższy powoduje spłatę większej ilości odsetek. Zgodnie z rekomendacją KNF maksymalny okres kredytowania to 35 lat. Niestety im krócej chcemy płacić, tym wyższe raty będziemy zmuszeni regulować. Niektóre osoby wnioskujące o przyznanie kredytu hipotecznego mogą wykazać się zbyt niską zdolnością kredytową i bez zwiększenia ilości rat bank nie pożyczy im środków.

6. Opłata rekompensacyjna. Pobierana jest w chwili szybszej spłaty kredytu hipotecznego i najczęściej dotyczy uregulowania płatności w ciągu pierwszych pięciu lat od zaciągnięcia zobowiązania.

7. Inne opłaty i prowizje. Wszystkie zawarte są w tabeli opłat i prowizji. Bank może pobierać opłaty na przykład za sporządzenie aneksu do umowy, skorzystania z wakacji kredytowych czy za wysłanie SMS-a przypominającego o zaległej do spłaty racie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*