Jakie ubezpieczenie wybrać do kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to długoletnie zobowiązanie, w trakcie którego spłaty mogą wydarzyć się różne, nieprzewidziane sytuacje. Ubezpieczenie może zabezpieczyć spłatę rat, kiedy nasza płynność finansowa zostanie zachwiana. Na jakie warto się zdecydować?

Ubezpieczenia obowiązkowe – kiedy je spotkamy?

Ze względu na specyfikę kredytu hipotecznego obowiązują pewne ubezpieczenia obowiązkowe. Jednym z nich jest ubezpieczenie pomostowe obowiązujące do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Najczęściej występuje w postaci podwyższonej marży o 1 lub 2 punkty procentowe.

Gdy nie zgromadziliśmy wymaganego od początku 2017 r. wkładu własnego do kredytu hipotecznego może nam on zostać udzielony, ale tylko pod warunkiem skorzystania z ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego. To skutkuje większymi kosztami kredytowymi a także niższą kwotą udzielonego zobowiązania. Obligatoryjne jest również ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i wyłączenia – na to zwracać uwagę

Wśród ubezpieczeń dobrowolnych będziemy mieli bardzo szeroki wybór. Jednym z najważniejszym z nich będzie ubezpieczenie na życie. Zwłaszcza tutaj warto sprawdzić, jaką dokładnie sumę kredytu spłaci ubezpieczyciel. Nie zawsze będzie to cała kwota, przez co współmałżonek może być obarczony sporymi kosztami.

Wyłączenia to coś o czym powinniśmy pamiętać zarówno przy ubezpieczeniu na życie, jak i przy polisie od utraty pracy lub zdolności do jej wykonywania. Sprawdzając warunki umowy ubezpieczeniowej, której wzór klient powinien otrzymać przed złożeniem podpisu, dbajmy by lista wyłączeń od ochrony ubezpieczeniowej była jak najmniejsza. Jeśli znajdzie się tam zdarzenie, którego zaistnienie będzie całkiem prawdopodobne, to lepiej nie decydować się na taką polisę.

Przy ubezpieczeniach od utraty pracy zwracajmy uwagę na to, czy zwolnienie musi nastąpić z winy pracodawcy. Przy porównywalnej cenie dużym atutem danego ubezpieczenia może być wypłata odszkodowania w przypadku zwolnień grupowych, które zazwyczaj jednak nie są wyszczególnione w Ogólnych

Warunkach Ubezpieczenia

Oprócz zakresu ważna też długość ochrony. Kolejnym czynnikiem, na który w porównaniach ofert ubezpieczycieli zwrócić uwagę to okres, w którym ubezpieczyciel będzie spłacał raty. Jeśli dobrze poszukamy, znaleźć możemy polisy z maksymalnie 12-miesięcznym okresem ochrony. Ubezpieczenie od utraty pracy jest dość kosztownym zabezpieczeniem kredytu, jednak jego wybór może uchronić od zaległości w spłacie rat, które mogą sprawić kredytobiorcy duże problemy finansowe.

Dobre ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to oczywiście precyzyjnie sformułowane okoliczności wypłaty odszkodowania. Takie może się łączyć z np. ubezpieczeniem na życie.

Umiejętne połączenie takich polis nie jest łatwe, jednak specjalistyczne strony, jak http://ubezpieczeniekredytowe.pl/, mogą pomóc w zwróceniu uwagi na elementy przekładające się na niskie koszty ubezpieczenia przy jednoczesnej szerokiej ochronie. Nie zauważenie wyłączeń i brak lektury OWU to najczęstsze przyczyny sytuacji, w których ubezpieczeni skarżą się na niesprawiedliwość ubezpieczyciela. Z wiedzą od niezależnych specjalistów łatwiej jest ich uniknąć.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*