Kredyt hipoteczny – jakie opłaty się z nim wiążą?

Biorąc kredyt hipoteczny musimy przygotować swój portfel na wiele wydatków. Poza koniecznością spłaty kapitału i odsetek napotkamy także sporą ilość opłat dodatkowych. Ustalane są one indywidualnie przez banki. Wszystkie muszą zostać wymienione w tabeli opłat i prowizji dołączonej do umowy kredytowej.

Takie zestawienie daje najlepszy obraz rzeczywistego kosztu kredytu hipotecznego. Nie wszystkie z nich będzie zobowiązany uiszczać przyszły kredytobiorca. Ich wystąpienie zależne jest od tego, jakie działania będziemy podejmować, czy na przykład spłacimy szybciej kredyt lub wprost przeciwnie- podwyższymy jego kwotę.

Prowizja przy kredycie hipotecznym

Do głównych opłat wiążących się z kredytem hipotecznym należy z pewnością prowizja. To wynagrodzenie dla banku za udostępnienie środków. Wiele instytucji chcąc przyciągnąć klientów ustala jej wysokość na poziomie 0%. Niestety często okazuje się, że aby nie zapłacić prowizji lub zmniejszyć jej wysokość musimy skorzystać z dodatkowych produktów. Przeważnie jej górna granica to około 5% wartości nieruchomości. Sposób jej spłaty określa bank. Może żądać płatności z góry w gotówce lub rozłoży ją na raty i doliczy do comiesięcznych należności.

Promesa kredytowa

Promesa kredytowa to obietnica banku, że udzieli nam kredytu na zakup nieruchomości na określonych warunkach. Często sprzedający wymaga okazania takiego dokumentu przy podpisywaniu umowy przedwstępnej. Jej wydanie kosztuje przeciętnie 200-300 zł.

Dodatkowe opłaty

W trakcie spłacania kredytu hipotecznego także mogą pojawić się dodatkowe opłaty. Nadpłata zobowiązania lub całkowita jego spłata w większości instytucji finansowych związana jest z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Szczególnie na początku umowy, z reguły przez pierwsze 3-5 lat. Ich wysokość to średnio 3% od kwoty spłaty. Dlatego nim zdecydujemy się na takie posunięcie, powinnyśmy sprawdzić czy się nam to opłaci oraz czy lepiej nie wstrzymać się z tym jeszcze chwilę.

Nieprzewidziane koszty w trakcie budowy mogą zmusić nas do podwyższenia kwoty kredytu. Za taką czynność również pobierana jest prowizja. Ustala się ją od wysokości podwyższenia kwoty zobowiązania. Nie powinna przekroczyć jednak 5%.

Gdy nasza sytuacja finansowa się pogorszy, a raty staną się ogromnym, niemożliwym wręcz do udźwignięcia ciężarem możemy starać się o przedłużenie okresu kredytowania. Spowoduje to zwiększenie ilości płaconych odsetek jednak da szansę na terminową spłatę. Niektóre instytucje finansowe dają możliwość skorzystania z wakacji kredytowych lub odpoczynku przez jakiś okres od spłaty części kapitałowej. Wymaga to podpisania aneksu do umowy oraz sporządzenia nowego harmonogramu spłat. Opłaty mogą tutaj wynosić nawet kilkaset złotych plus dodatkowe odsetki za przedłużony okres spłaty.

Często spotykana jest opłata za uruchomienie kolejnej transzy kredytu. Mieści się ona z reguły w przedziale od 100 do 300 złotych.

Zmiana warunków umowy kredytu hipotecznego

Na wniosek kredytobiorcy bank może wyrazić zgodę na zmianę niektórych warunków umowy. Przy ważniejszych z nich wymagane będzie sporządzenie aneksu do umowy, który jest płatny. Najczęściej klienci wnioskują o zmianę rat z równych na malejące i odwrotnie, zmianę sposobu zabezpieczania kredytu, zmianę kredytobiorcy, przedmiotu kredytowania lub zmianę marży.

Pozostałe opłaty i prowizje

Poza wymienionymi powyżej możemy spotkać się także z wieloma innymi opłatami jak: opłata za przewalutowanie kredytu, jego restrukturyzację, za wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia lub wydanie opinii bankowej historii kredytowej, upomnienia dotyczące zaległości w spłacie i wiele innych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*