Kredyt hipoteczny na budowę domu

Kredyt na budowę domu i kredyt hipoteczny to nie to samo. Oba z nich pozwalają zastać właścicielami, jednak różnią się stopniem złożoności oraz sposobem wypłat pieniędzy. Formalności związane z kredytem hipotecznym polegają na dostarczeniu niezbędnych dokumentów do banku, takich jak między innymi zaświadczenie o dochodach, polisy ubezpieczeniowej czy dowodu osobistego. Po spełnieniu całej procedury formalnej, instytucja finansowa rozpatruje złożony wniosek w ciągu kilku tygodni. Następnie wypłaca środki i czeka jedynie na spłatę comiesięcznych rat.

Kredyt hipoteczny na budowę domy- co to takiego

Obsługa kredytu na budowę domu trwa latami. Jego wypłata odbywa się bowiem transzami, po zakończeniu poszczególnych etapów. Budowa przed wypłatą jest monitorowana przez inspektorów z banku. Na podstawie postępów oraz sprawdzenia, czy środki są przeznaczone właściwie następuje odblokowanie kolejnej puli pieniędzy. Jeżeli wykryte zostaną nieprawidłowości możemy spodziewać się wstrzymania kolejnych rat lub nawet zerwania umowy. Bank może
nałożyć karę w przypadku niedotrzymania terminów zapisanych w harmonogramie. Dlatego należy dobrze przemyśleć planowany postęp prac i przyjąć raczej bardziej ostrożną wersję.

Niezbędne dokumenty do kredytu hipotecznego na budowę domu

Aby można było starać się o udzielenie kredytu na budowę domu, kredytobiorca musi posiadać działkę oraz dokumenty umożliwiające rozpoczęcie prac na niej. Konieczne jest dostarczenie oprócz dowodu osobistego oraz zaświadczenia o zarobkach, dokumentów budowlanych, takich jak akt notarialny własności działki, odpis z księgi wieczystej, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, kosztorys na druku bankowym, wyceny dokonanej przez pracownika banku lub rzeczoznawcę, projekt budowlany, dziennik budowlany z wpisem kierownika budowy oraz pozwolenie na budowę wraz z pieczęcią.

Zabezpieczenie dla banku – kredyty hipoteczne

Niewiele banków kredytuje jednocześnie zakup działki i budowę domu. Najczęściej to grunt stanowi wkład własny oraz gwarancję w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy. Jeżeli jednak posiadamy spore oszczędności, mogą one wystarczyć na pokrycie zabezpieczenia. Na początku budowy bank może nie pobierać pełnych rat, a tylko odsetki.

Etapy kredytu na budowę domu

Kredyt hipoteczny na budowę domu składa się z dwóch etapów. Pierwszy to etap budowy. Wtedy to podstawą dla banku będzie umowa ubezpieczeniowa lub zabezpieczenie w postaci gruntu. Kończy się z chwilą oddania budowy do użytku. To etap, w którym bank nie wymaga spłaty, ewentualnie tylko odsetek. Druga to część hipoteczna, w której ważna jest różnica pomiędzy kredytem pozostałym do spłacenia, a wartością nieruchomości. W tym momencie następuje także wpis hipoteki do księgi wieczystej i spłata zobowiązania.

Warunki formalne

Oprócz standardowych parametrów, jakie sprawdzamy przed zaciągnięciem każdego innego zobowiązania należy zwrócić tutaj szczególną uwagę na wymogi formalne. Przed uzyskaniem kredytu na budowę domu musimy dostarczyć szereg różnych dokumentów. Jednak z takim wymogiem spotkamy się również po zakończeniu poszczególnych etapów prac. Ich dostarczenie jest niezbędne do otrzymania kolejnej transzy. Dla kredytobiorcy istotne jest również sprawdzenie jak długo po dokonaniu formalności, będzie zmuszony czekać na następne środki.

Na co zwrócić uwagę?

Przed wyborem instytucji kredytującej warto złożyć wnioski do kilku banków. Dzięki temu porównamy dostępne oferty. Sprawdźmy również, jaki jest maksymalny okres spłaty oraz jaki rodzaj wkładu własnego będzie od nas wymagany. Bardzo wygodnym sposobem na porównanie wielu ofert jest skorzystanie z porównywarki kredytowej. Dzięki niej zestawimy oferty wielu banków.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*