Kredyt mieszkaniowy a hipoteczny – różnice

Kredyt mieszkaniowy a hipoteczny - różnice

Kredyt mieszkaniowy i kredyt hipoteczny są to dwa różne instrumenty finansowe, mimo to często tych pojęć używa się zamiennie. Jaka jest definicja kredytu hipotecznego? Co to jest kredyt mieszkaniowy? Jakie są różnice pomiędzy tymi kredytami? Jeżeli zastanawiasz się nad odpowiedziami na te pytania, to znajdziesz je w poniższym artykule.

Kredyt hipoteczny – definicja

Zakup mieszkania często wiąże się z zaciągnięciem kredytu hipotecznego, który w pewnych sytuacjach może się okazać kredytem mieszkaniowym. Aby lepiej zrozumieć, czym tak naprawdę różnią się te dwa instrumenty finansowe, najlepiej rozpocząć od przedstawienia definicji kredytu hipotecznego. 

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym zobowiązaniem, którego celem jest mi.in. zakup nieruchomości lub działki rolnej, remont, budowa domu, wyposażenie zakupionego mieszkania. Jego zabezpieczeniem jest nieruchomość zakupiona z udzielonych na ten cel środków. Oznacza to, że razie niewypłacalności kredytobiorcy, bank przejmie mieszkanie lub dom. 

Warto również zapoznać się z definicją umowy kredytu hipotecznego, która znajduje się w ustawie z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Przez taką umowę należy rozumieć umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu zabezpieczonego hipoteką bądź innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną na nabycie lub utrzymanie: 

  • prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
  • udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.

Kredyt mieszkaniowy – co to jest?

Kredyt mieszkaniowy również jest długoterminowym zobowiązaniem, lecz może on zostać przeznaczony tylko na zakup mieszkania, wykup mieszkania komunalnego, kupno domu lub garażu. Zabezpieczeniem tego zobowiązania jest hipoteka ze wpisem do księgi wieczystej, czyli zastawem na nieruchomość. Oznacza to, że jeżeli dłużnik będzie niewypłacalny, to kredytodawca może przejąć i sprzedać zastawioną nieruchomość. Pieniądze uzyskane z jej sprzedaży będą stanowiły rekompensatę w związku z poniesionymi stratami finansowymi.

Kredyt mieszkaniowy a hipoteczny – jakie różnice?

Pojęcie kredytu hipotecznego jest znacznie szersze od kredytu mieszkaniowego. Warto zapoznać się z rodzajami tego zobowiązania, do których zaliczamy:

  • kredyt mieszkaniowy,
  • pożyczkę hipoteczną,
  • kredyt budowlano-hipoteczny,
  • kredyt konsolidacyjny,
  • kredyt refinansowy.

Warto wiedzieć, że każdy kredyt mieszkaniowy jest hipotecznym, ale nie każdy kredyt hipoteczny jest mieszkaniowym.

Podstawową różnicą pomiędzy tymi zobowiązaniami jest jednak ich cel kredytowania, co mogliśmy zauważyć na podstawie definicji. Czyli kredyt hipoteczny możemy przeznaczyć np. na zakup domu czy mieszkania, jego remont, inwestycje w lokal pod wynajem bądź zakup działki rolnej. W przypadku kredytu mieszkaniowego jego celem może być jedynie zakup domu, mieszkania, garażu lub działki budowlanej oraz budowa domu. To znaczy, że kredyt hipoteczny daje większe możliwości dysponowania środkami finansowymi. 

W przypadku obu kredytów musimy spełniać te same warunki, czyli wykazywać odpowiednie miesięczne dochody, których źródło zweryfikuje bank, a także mieć pozytywną historię kredytową w BIK. Wzory umów o kredyt, jego zabezpieczenie, koszty, prowizje i opłaty będą zależały już od oferty, którą wybierzemy. 

Podsumowując, różnica pomiędzy kredytem mieszkaniowym a hipotecznym głównie dotyczy celu, na który zostaną udzielone środki przez bank. Zaciągając kredyt, powinniśmy dokonywać przemyślanych decyzji, gdyż jest to zobowiązanie na długie lata. Poszukując najkorzystniejszej oferty kredytu hipotecznego, zwróćmy szczególną uwagę na jego całkowity koszt. 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*