Promocja kredytu hipotecznego w mBanku – Twój plan na hipotekę

Promocja kredytu hipotecznego w mBanku

Od 26 czerwca do 25 lipca trwa promocja kredytu hipotecznego w mBanku – Twój plan na hipotekę. Zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z tej promocji? A może, chcesz wiedzieć jakie są korzyści i mankamenty tej promocji? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Promocja kredytu hipotecznego w mBanku – dla kogo? 

Promocja jest skierowana do klientów mBanku należących do segmentu Intensive oraz segmentu Active. Bank również kieruje promocję do swoich pozostałych klientów, którzy nie zaliczają się do wyżej wymienionych segmentów oraz do osób niebędących klientami banku. Jeżeli nie wiesz, do jakiego segmentu należysz, wyjaśniamy to poniżej.

Do segmentu Intensive należy grupa klientów mBanku, która posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy mKonto Intensive. Na ten rachunek musi wpływać kwota co najmniej 7 000 zł oraz należy dokonywać minimum 15 transakcji kartą, w trzech z sześciu pełnych miesięcy, poprzedzających złożenie formularza “zapytania o kredyt”. Dodatkowo od 3 pełnych miesięcy trzeba posiadać kredyt odnawialny lub kartę kredytową na minimalną kwotę 10 000 zł, bądź posiadać od trzech pełnych miesięcy depozyty, z minimalnym saldem 50 000 zł.

Do segmentu Active należy grupa klientów mBanku, która posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w tym banku. Na ten rachunek musi wpływać kwota co najmniej 5 000 zł oraz należy dokonywać minimum 15 transakcji kartą, w trzech z sześciu pełnych miesięcy, poprzedzających złożenie formularza “zapytania o kredyt”. Dodatkowo od 3 pełnych miesięcy trzeba posiadać kredyt odnawialny lub kartę kredytową na minimalną kwotę 1 000 zł, bądź posiadać od trzech pełnych miesięcy depozyty z minimalnym saldem 25 000 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z promocji?

Warunki promocji kredytu hipotecznego w mBanku różnią się w zależności od grup klientów. 

Klienci mBanku należący do segmentu Intensive i Active muszą spełnić następujące warunki promocji: 

  • złożyć wniosek o kredyt hipoteczny na kwotę nie mniejszą niż 20 000 zł – segment Intensive, 150 000 zł – segment Active. W przypadku segmentu Intensive, można mieć wątpliwości, czy mBank się nie pomylił, gdyż minimalna kwota kredytu jest stosunkowo niska.
  • podpisać w obecności przedstawiciela banku oświadczenia o przystąpieniu do promocji oraz o otrzymaniu i zapoznaniu się z jej regulaminem.
  • przez okres 5 lat od dnia uruchomienia kredytu należy mieć status ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia na życie oferowanego przez bank.
  • posiadać rachunek mKonto Intensive przez okres 5 lat od dnia uruchomienia kredytu – segment Intensive, bezpłatny rachunek eKonto z taryfą standard – segment Active.
  • w ciągu 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu zostanie przekształcone spółdzielcze prawo właściwe do lokalu/domu w odrębną własność.
  • przez okres 5 lat w każdym miesiącu kalendarzowym będzie dokonywana spłata kredytu w wymaganej kwocie. 

Pozostali klienci banku i osoby niebędące klientami banku również muszą spełnić powyższe warunki, jednak z pewnymi różnicami. Jeżeli chodzi o kwotę, na jaką należy złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, to nie powinna być ona mniejsza niż 150 000 zł . Kwota ta dotyczy zarówno pozostałych klientów, jak i osób nie będących klientami banku. Pozostali klienci powinni posiadać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku, a osoby nie będące klientami powinni otworzyć przed zawarciem umowy kredytowej bezpłatny rachunek eKonto z taryfą standard.

Korzyści wynikające z Promocji kredytu hipotecznego

Najważniejszą korzyścią wynikającą z promocji jest obniżona marża, która wynosi odpowiednio: 1,80% – segment Intensive, 1,95% – segment Active, 2,40% – pozostali klienci banku i osoby niebędące klientami banku. Marża w każdym przypadku jest mniejsza o 2 p.p. od marży standardowej. 

Klienci należący do segmentu Intensive i Active nie płacą prowizji za udzielenie kredytu, dla pozostałych osób wynosi ona 0,5%. 

Jeżeli o kredyt hipoteczny na zakup lokalu o powierzchni użytkowej do 80m2 wnioskują pozostali klienci banku i osoby niebędące klientami banku, to ich marża może zostać obniżona o 0,5 p.p. Dodatkowo mają oni możliwość otwarcia bezpłatnego rachunku eKonto z taryfą Standard, w całym okresie obowiązywania umowy kredytowej. Te osoby, które spełniają wszystkie warunki segmentu Intensive lub segmentu Active, mogą również wnioskować o obniżenie marży, jednak tylko w ciągu 4 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu.

Mankamenty promocji – Twój plan na hipotekę

Każda promocja ma również jakieś mankamenty. W tej promocji, należy zwrócić uwagę na to, że niespełnienie któregoś z warunków regulaminu powoduje przejście z marży promocyjnej na marżę standardową, która jest wyższa aż o 2 p.p. 

Jeżeli zamierzasz skorzystać z promocji – Twój plan na hipotekę to pamiętaj o tym, że promocyjna stawka marży staje się tą ostateczną, gdy przez 5 lat od dnia uruchomienia kredytu, spełniasz warunki promocji w każdym miesiącu. W przeciwnym wypadku marża wzrośnie. Nie należy również zapominać o tym, że opłata za ubezpieczenie na życie wynosi 0,045% od salda zadłużenia i nie można z niego zrezygnować w ciągu 5 lat. Co to oznacza dla klienta? Zgodnie z regulaminem, w przypadku kredytu na 300 000 zł, ubezpieczenie na 5 lat wynosi 7 925,04 zł. Jeżeli nie zrezygnujemy z ubezpieczenia po 5 latach, koszty będą wyższe. Osoby należące do segmentu Active też muszą uważać. Niespełnienie przez nich warunku zasilenia rachunku na kwotę minimum 7 000 zł spowoduje zwiększenie kosztów kredytu. 

Tak prezentuje się promocja kredytu hipotecznego mBanku – Twój plan na hipotekę. Warunki do spełnienia tej promocji są proste i nie powinny sprawiać nikomu problemu. Do promocji może przystąpić zarówno klient mBanku, jak i osoba niebędąca jego klientem, a to oznacza, że oferta jest skierowana do większości osób. Zanim jednak zdecydujesz się skorzystać z tej promocji, sprawdź inne promocje kredytów hipotecznych i oceń, czy faktycznie ta jest dla Ciebie najlepsza. 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*