Zdolność kredytowa – to musisz wiedzieć!

sprawdzanie swojej zdolności kredytowej

Decyzja o udzieleniu kredytu przez bank zależy od zdolności kredytowej, warto więc o nią zadbać. Czym jest zdolność kredytowa? Co na nią wpływa? Jakie są sposoby na jej zwiększenie? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w artykule.

Zdolność kredytowa – co to jest?

Zanim zaciągniemy kredyt, powinniśmy zapoznać się z pojęciem finansowym jakim jest zdolność kredytowa. Jest to nic innego jak zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami, w terminie określonym w umowie. 

Według polskiego prawa bankowego jest ona niezbędnym elementem, aby uzyskać kredyt. Kredytowanie osoby o niewystarczającej zdolności dopuszczalne jest tylko w sytuacji, gdy ta wykaże odpowiednie zabezpieczenia.

To właśnie dzięki zdolności kredytowej, bank ogranicza swoje ryzyko utraty pożyczonego kapitału oraz sprawdza, czy będziemy zdolni regularnie spłacać zadłużenie.

Należy zaznaczyć, że analiza zdolności, która jest dokonywana przez instytucję finansową, w zależności od produktu finansowego może potrwać nawet kilka tygodni. Jest ona podzielona na dwie części: ilościową i jakościową. Analiza ilościowa pozwala bankowi na ocenienie sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy. Natomiast przez analizę jakościową należy rozumieć sprawdzenie danych klienta, które istotnie wpływają na wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań. Zagadnienia te zostaną szczegółowo omówione poniżej.

Zdolność kredytowa – co na nią wpływa?

Na zdolność kredytową wpływa nasza sytuacja finansowa, czyli:

 • wysokość miesięcznych wydatków,
 • wysokość i regularność uzyskiwanych dochodów, 
 • aktualne zadłużenie.

Bank bierze pod uwagę te czynniki podczas analizy ilościowej, która ma na celu oszacowanie, czy po uwzględnieniu wszystkich wydatków i zobowiązań zostanie nam nadwyżka środków na spłatę raty kredytu. Należy zaznaczyć, że oprócz wysokości dochodów ważne jest ich źródło, m.in. forma zatrudnienia oraz to czy zostały one osiągnięte legalnie. W przypadku kredytu hipotecznego najlepszą umową będzie umowa o pracę na czas nieokreślony, jednak banki coraz elastyczniej podchodzą do umów cywilnoprawnych.

Do czynników, które istotnie wpływają na zdolność kredytową przy analizie jakościowej, zaliczamy: 

 • wiek kredytobiorcy, 
 • stan cywilny, 
 • wykształcenie,
 • staż pracy,
 • wykonywany zawód,
 • zajmowane stanowisko pracy,
 • status mieszkaniowy i majątkowy,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym, 
 • historia kredytowa.

Dla banku są one informacją, czy potencjalny kredytobiorca będzie skłonny spłacać terminowo i regularnie zaciągnięte zobowiązania. W tym zestawieniu bardzo ważna jest historia kredytowa, na którą składają się dane zgromadzone w bazie BIK (Biura Informacji Kredytowej), z ostatnich 5 lat. Negatywna historia z pewnością może przekreślić nasze szanse na otrzymanie kredytu. 

Zdolność kredytowa – sposoby na jej zwiększenie

Wszystkie zaprezentowane czynniki mogą zarówno zwiększyć, jak i zmniejszyć naszą zdolność kredytową. W sytuacji, gdy chcemy ją podwyższyć, warto jest skorzystać ze sprawdzonych i skutecznych na to sposobów. 

Zbuduj pozytywną historię w BIK

Chcąc zwiększyć zdolność kredytową, powinniśmy w pierwszej kolejności sprawdzić bazę BIK. Dlaczego? Bo to od niej będzie zależało, czy jesteśmy wiarygodnymi kredytobiorcami w oczach banku. W tej bazie bowiem znajdują się nasze wszystkie informacje o spłacie pożyczek i kredytów. Dzięki sprawdzeniu raportu BIK będziemy wiedzieć, czy wszystkie zawarte tam dane są aktualne, prawidłowe i czy nie zapomnieliśmy o jakimś niespłaconym zobowiązaniu.

—–
Ważne jest to, że jeżeli nie posiadamy historii kredytowej, to jesteśmy anonimowymi kredytobiorcami dla instytucji finansowej. Dlatego też musimy ją zbudować. Aby tego dokonać, należy zaciągnąć zobowiązanie na niewielką kwotę (mogą być to też zakupy na raty) i spłacać je w terminach określonych umową. 

Posiadasz złą historię kredytową i chcesz skutecznie ją wyczyścić? Pamiętaj, że nie można wyczyścić historii w BIK, a jedynym sprawdzonym na to sposobem jest odczekanie nawet 5 lat, aż negatywne wpisy wygasną. 

Zadbaj o zatrudnienie i uzyskiwane dochody

Istotny wpływ na zdolność kredytową ma forma zatrudnienia. Tu nie powinniśmy mieć wątpliwości, że najbardziej preferowaną umową przez bank jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy na czas określony, umowy o dzieło lub umowy zlecenie, to nie oznacza to, że nie otrzymamy kredytu. W tym przypadku po prostu nasza zdolność będzie niższa. Pamiętaj, gdy masz umowę na czas określony, to musi ona obowiązywać minimum od 6 miesięcy, a także będziesz potrzebować promesy zatrudnienia lub ważności umowy przez kolejny rok.

Ważne jest to, aby uzyskiwane przez nas dochody co miesiąc wpływały na nasze konto. Również od ich źródła i wysokości będzie zależało, na jaką kwotę bank udzieli nam kredytu. Uzyskując dochody między innymi z tytułu najmu, zarobki uzyskiwane z prowadzonej działalności, to koniecznie musimy je udokumentować, żeby zwiększyć zdolność kredytową. Co więcej, dochody są brane pod uwagę po odjęciu naszych wydatków. Dlatego też musimy zwrócić uwagę na ich wysokość, a także w miarę możliwości je zredukować.

Zwróć uwagę na parametry kredytu hipotecznego 

Zdolność kredytowa będzie zależała od tego, jakie parametry kredytu hipotecznego wybierzemy. Szczególnie musimy zwrócić uwagę na:

 • wkład własny – im będzie on wyższy, tym lepiej bank oceni naszą zdolność kredytową, a także będziemy mieć szansę na wynegocjowanie lepszych warunków kredytu. 
 • rodzaj rat kredytu – raty równe będą najlepszym wyborem, gdyż zwiększą one naszą zdolność kredytową. Jednak ich wadą jest to, że równocześnie podwyższą koszty zobowiązania. W przypadku rat malejących obniżają one naszą zdolność, gdyż na początku okresu spłaty ich wysokość jest znacznie wyższa od rat równych.
 • okres kredytowania – im jest on dłuższy, tym niższa rata i wyższy koszt kredytu, ale coraz większa zdolność kredytowa.

Zrezygnuj z kart kredytowych oraz debetów na koncie

Bardzo często zapominamy o posiadanych przez nas produktach bankowych, takich jak karty kredytowe oraz debety na koncie, które znacząco obniżają one naszą zdolność kredytową. Jeżeli z nich nie korzystamy, to również wpływają one niekorzystnie, ponieważ dla banku jest to informacja, że jeżeli posiadamy takie rozwiązania, to w każdej chwili możemy z nich skorzystać. Co więcej, w zależności od instytucji finansowej dostępne limity mogą być doliczane do naszych wydatków. Dlatego też ważne jest to, aby z nich zrezygnować, zanim zdecydujemy się wnioskować o kredyt. 

Oblicz swoją zdolność kredytową

Znamy już kilka sposobów na jej zwiększenie, ale zanim będziemy do tego dążyć, warto znać swoją zdolność kredytową. Jest ona szczególnie ważna przy kredycie hipotecznym, który jest zobowiązaniem na długie lata. Ponadto, jej obliczenie nie jest proste. Dlatego też opłaca się skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego, który bardzo szybko wyliczy, na jakie mieszkanie lub dom nas stać, a także będziemy mieć pewność, że nasz wniosek nie zostanie odrzucony ze względu na zbyt wysoką kwotę zobowiązania. 

Zdolność kredytowa – podsumowanie 

Zdolność kredytowa jest bardzo ważnym czynnikiem, o który musimy zadbać, a także w miarę możliwości ją zwiększyć, zanim zdecydujemy się zaciągnąć kredyt. Pamiętajmy, że każdy bank może inaczej ocenić naszą zdolność kredytową, gdyż analizuje ją według własnych zasad. W związku z tym warto, jest złożyć wniosek w kilku bankach i sprawdzić, jak one ją ocenią. Co więcej, zastosowanie sposobów na podwyższenie zdolności kredytowej, pozwoli nam na wnioskowanie o kredyt na wyższą kwotę, a także da nam możliwość negocjowania jego lepszych warunków z kredytodawcą.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*